Skip to content

Stichting ontmoetingscentrum de Wiekelaar heeft een nieuwe stamtafel met stoelen aangeschaft voor de kantine. Deze aanschaf is mogelijk gemaakt door een geldelijke bijdrage uit het Verjaardagfonds.

Dit fonds was oorspronkelijk opgericht door de kerk waarbij er op de dag van de verjaardag of een dag rond deze datum iemand bij hun leden aan de deur kwam met een enveloppe voor een bijdrage voor de kerk. Bij de overdracht van de Wiekelaar in 1989 van de kerk naar de Stichting heeft de kerk het verjaardagfonds ook aan de nieuwe Stichting geschonken. Dit om het in stand houden en het exploiteren van een ontmoetingscentrum in Oudleusen mogelijk te maken. Vanaf die tijd worden alle inwoners van Oudleusen benaderd voor het Verjaardagfonds.

In de jaarlijkse begroting van de Stichting wordt dan ook uitgegaan van deze bijdrage door de Oudleuser bevolking. De opbrengst van dit fonds komt volledig ten goede aan de Wiekelaar. Uit dit fonds worden met name bijzondere uitgaven betaald en bijzondere kleine investeringen gedaan. Zoals nu bijvoorbeeld dus de nieuwe stamtafel in de kantine.

De coördinatie van dit fonds is in handen van Jansje van Lenthe, zij stuurt een grote groep vrijwilligers aan die bij de mensen aan de deur komen. Afgelopen jaar werd het hele mooie bedrag van € 2150,– opgehaald.

Het bestuur van de Stichting wil dan ook alle mensen die afgelopen jaar een bijdrage hebben gegeven hiervoor heel hartelijk bedanken.

Back To Top